book cover
Type Music sound recording
ชื่อเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย / กิดากานต์ สุภาพรหม
ผู้แต่งกิดากานต์ สุภาพรหม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
รูปเล่ม75 แผ่น
หัวเรื่องโรงเรียน -- การกำจัดของเสีย -- การจัดการ -- ไทย -- เลย []
 วิทยานิพนธ์
 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -- การจัดการ -- ไทย -- เลย []
 สุขาภิบาลในโรงเรียน -- การจัดการ -- ไทย -- เลย []
 อนามัยโรงเรียน -- ไทย -- เลย []
 อนามัยสิ่งแวดล้อม -- การบริหาร -- ไทย -- เลย []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา