>
ข้อมูลทั้งหมด
ลำดับรายการจำนวน (Rec.)
1จำนวนระเบียนบรรณานุกรมในฐานข้อมูล 2,535,352
2บรรณารักษ์ผู้มีสิทธิใช้งาน 440
3ระเบียน Holding ของวารสาร 14,623
4ห้องสมุดสมาชิก 104
จำนวนระเบียนทั้งหมด (BIB Rec.) จำแนกตามห้องสมุดสมาชิก ประจำปี : 2565
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อจำนวน
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCU 6,852
2มหาวิทยาลัยนเรศวรNU 5,167
3มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRU 3,135
4มหาวิทยาลัยศิลปากรSU 2,984
5มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU 2,706
6มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)PSU_CL 2,110
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิRMUTSB 2,042
8มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU 1,854
9มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาARU 1,533
10มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามPSRU 1,439
12345678910...
จำนวนการนำเข้าระเบียนทั้งหมด (BIB Rec.) จำแนกตามประเภทการนำเข้า ประจำปี : 2565
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อMASTERSYMBOL
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCU 6,849 1,899
2มหาวิทยาลัยนเรศวรNU 5,170 4,229
3มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRU 3,135 12,193
4มหาวิทยาลัยศิลปากรSU 2,984 1,198
5มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU 2,660 6,562
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิRMUTSB 2,528 2,608
7มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)PSU_CL 1,889 516
8มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU 1,856 2,741
9มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาARU 1,535 9,886
10มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามPSRU 1,439 2,849
12345678910...
จำนวนระเบียนทั้งหมด (BIB Rec.) ประจำปี : 2563-2565
ลำดับปีจำนวน
12563 199,006
22564 86,567
32565 47,822
จำนวนระเบียนทั้งหมด (BIB Rec.) จำแนกตามประเภททรัพยากร ประจำปี : 2565
ลำดับประเภทจำนวน
1Serial 71
2Computer File 459
3Mixed 1
4Music sound recording 18
5Visual 130
6Map 5
7Book 47,138
8รวมทั้งหมด 47,822
ข้อมูลห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย จำแนกตามรายชื่อสถาบัน
ลำดับโลโก้รายละเอียด
1
Name Thai :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Name Eng :  Chulalongkorn University
Prefix :  CU
Address :  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
2
Name Thai :  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Name Eng :  Kalasin University
Prefix :  KSU
Address :  62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
Email :  Sy_aw666@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Name Eng :  Kasetsart University
Prefix :  KU
Address :  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
4
Name Thai :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Name Eng :  Khon Kaen University
Prefix :  KKU
Address :  123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.
Email :  library@kku.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
Name Eng :  Chaopraya University
Prefix :  CPU
Address :  13 ตำบล หนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240
Email :  librarycpu.lib@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
6
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Name Eng :  Chiang Mai University
Prefix :  CMU
Address :  239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคเหนือ
7
Name Thai :  มหาวิทยาลัยทักษิณ
Name Eng :  Thaksin University
Prefix :  TSU
Address :  140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Email :  kobkul@tsu.ac.th
Group :  ภาคใต้
8
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Name Eng :  King Mongkut's University of Technology Thonburi
Prefix :  KMUTT
Address :  126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Email :  ill.lib@kmutt.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
9
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Name Eng :  King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Prefix :  KMUTNB
Address :  แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Email :  library@kmutnb.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
10
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Name Eng :  Rajamangala University Technology Krungthep
Prefix :  RMUTK
Address :  2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Email :  Sukanda.c@rmutk.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
11
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Tawan-ok
Prefix :  RMUTTO
Address :  ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110
Email :  rmutto@gmial.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
12
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Prefix :  RMUTT
Address :  39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Email :  yaowaluk@rmutt.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
13
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Prefix :  RMUTP
Address :  399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Email :  Buarapha_k@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
14
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Prefix :  RMUTR
Address :  96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Email :  Phatsakon.0378@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
15
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Lanna
Prefix :  RMUTL
Address :  128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Email :  supis@rmutl.ac.th
Group :  ภาคเหนือ
16
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Srivijaya
Prefix :  RMUTSV
Address :  เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Email :  Tanapat.t@rmutsv.ac.th
Group :  ภาคใต้
17
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Prefix :  RMUTSB
Address :  60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Email :  sirilak.tu@rmutsb.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
18
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus
Prefix :  KKCRMUTI
Address :  150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Email :  tanaporn.lo@rmuti.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Isan
Prefix :  RMUTI
Address :  744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Email :  rachadaporn.bo@rmuti.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus
Prefix :  SKCRMUTI
Address :  199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
Email :  kulab.th@rmuti.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus
Prefix :  SCRMUTI
Address :  145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Email :  aa@gmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Name Eng :  Suranaree University of Technology
Prefix :  SUTL
Address :  111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
Email :  library@sut.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23
Name Thai :  มหาวิทยาลัยธนบุรี
Name Eng :  Thonburi University
Prefix :  มธร
Address :  248 ซอย เพชรเกษม 110 แขวง หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Email :  bo_yahoo@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
24
Name Thai :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Name Eng :  Thammasat University
Prefix :  TU
Address :  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
Email :  pathum@tu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
25
Name Thai :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Name Eng :  Dhurakij Pundit University
Prefix :  DPU
Address :  110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Email :  phaichit.koe@dpu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
26
Name Thai :  มหาวิทยาลัยนครพนม
Name Eng :  Nakhon Phanom University
Prefix :  NPU
Address :  ตำบล นาทราย อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
Email :  pacharapon@npu.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27
Name Thai :  มหาวิทยาลัยนเรศวร
Name Eng :  Naresuan University
Prefix :  NU
Address :  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคเหนือ
28
Name Thai :  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Name Eng :  North Bangkok University
Prefix :  NBU
Address :  6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Email :  phermsub.sr@northbkk.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
29
Name Thai :  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
Name Eng :  Asia-Pacific International University
Prefix :  AIU
Address :  195 หมู่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
Email :  mon@apiu.edu
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
30
Name Thai :  มหาวิทยาลัยบูรพา
Name Eng :  Burapa University
Prefix :  BUU
Address :  169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
Email :  liloan@buu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
31
Name Thai :  มหาวิทยาลัยพะเยา
Name Eng :  University of Phayao
Prefix :  UP
Address :  19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Email :  pb_b@hotmail.com
Group :  ภาคเหนือ
32
Name Thai :  มหาวิทยาลัยพายัพ
Name Eng :  Payap University Library
Prefix :  PYU
Address :  ตำบล สันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50000
Email :  napat_c@payap.ac.th
Group :  ภาคเหนือ
33
Name Thai :  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Name Eng :  Fatoni University
Prefix :  FTU
Address :  135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
Email :  aesah@ftu.ac.th
Group :  ภาคใต้
34
Name Thai :  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
Name Eng :  The Far Eastern University
Prefix :  FEU
Address :  120 ถนนมหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Email :  wanichakorn@feu.edu
Group :  ภาคเหนือ
35
Name Thai :  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Name Eng :  North Eastern University
Prefix :  NEU
Address :  199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
Email :  prakairat.cha@neu.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36
Name Thai :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Name Eng :  Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Prefix :  MCU
Address :  79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
Email :  familygift29@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
37
Name Thai :  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Name Eng :  Mahamakut Buddhist University
Prefix :  MBU
Address :  248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Email :  p.rockfamily@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
38
Name Thai :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Name Eng :  Mahasarakham University
Prefix :  MSU
Address :  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
Email :  library@msu.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39
Name Thai :  มหาวิทยาลัยมหิดล
Name Eng :  Mahidol University
Prefix :  MU
Address :  25/25 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา​ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Email :  test@uc.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
40
Name Thai :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Name Eng :  Maejo University
Prefix :  MJU
Address :  63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคเหนือ
41
Name Thai :  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Name Eng :  Mae Fah Luang University
Prefix :  MFLU
Address :  333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
Email :  ask.library@mfu.ac.th
Group :  ภาคเหนือ
42
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Name Eng :  Rajapruk University
Prefix :  RPU
Address :  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Email :  dajiam@rpu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
43
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Name Eng :  Kanchanaburi Rajabhat University
Prefix :  KRU
Address :  70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
Email :  widchouda.k@kru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
44
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Name Eng :  Kamphaengphet Rajabhat University
Prefix :  KPRU
Address :  69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
Email :  Cybraria_a@hotmail.com
Group :  ภาคเหนือ
45
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Name Eng :  Chandrakasem Rajabhat University
Prefix :  CRU
Address :  39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email :  Anchana.t@chandra.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
46
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Name Eng :  Chaiyaphum Rajabhat University
Prefix :  CPRU
Address :  167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000
Email :  supansa@cpru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Name Eng :  Chiang Rai Rajabhat University
Prefix :  CRRU
Address :  80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Email :  waralux_ying@hotmail.com
Group :  ภาคเหนือ
48
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Name Eng :  Chiang Mai Rajabhat University
Prefix :  CMRU
Address :  202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
Email :  thaya_t@cmru.ac.th
Group :  ภาคเหนือ
49
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Name Eng :  Thepsatri Rajabhat University
Prefix :  TRU
Address :  321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Email :  rarik47@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
50
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Name Eng :  Dhonburi Rajabhat University
Prefix :  DRU
Address :  172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Email :  pootop@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
51
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Name Eng :  Nakhon Pathom Ratjabhat University
Prefix :  NPRU
Address :  85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
Email :  kingdownhwajn6@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
52
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Name Eng :  Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Prefix :  NRRU
Address :  340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Email :  n.sirithub@gmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Name Eng :  Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Prefix :  NSTRU
Address :  1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
Email :  trakoon_sri@nstru.ac.th
Group :  ภาคใต้
54
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Name Eng :  Nakhon Sawan Rajabhat University
Prefix :  RINS
Address :  398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Email :  kanya_msu@hotmail.com
Group :  ภาคเหนือ
55
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Name Eng :  Bansomdejchaopraya Rajabhat University
Prefix :  BSRU
Address :  1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Email :  Seubyos_017@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
56
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Name Eng :  Buriram Rajabhat University
Prefix :  BRU
Address :  439 ถนน จิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Email :  nit.ja@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Name Eng :  Phranakhon Rajabhat University
Prefix :  PNRU
Address :  9 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 57) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Email :  doungjai@pnru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
58
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Name Eng :  PhanakronSiAyutthaya Rajabhat University
Prefix :  ARU
Address :  96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Email :  jedsada@live.aru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
59
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Name Eng :  Pibulsongkram Rajabhat University
Prefix :  PSRU
Address :  156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Email :  adcharapron@hotmail.co
Group :  ภาคเหนือ
60
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Name Eng :  Phetchaburi Rajabhat University
Prefix :  PBRU
Address :  38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
Email :  library_office@mail.pbru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
61
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Name Eng :  Phetchabun Rajabhat University
Prefix :  PCRU
Address :  83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
Email :  Jumrus_4@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
62
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Name Eng :  Phuket Rajabhat University
Prefix :  PKRU
Address :  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Email :  janpen.krongboon@pkru.ac.th
Group :  ภาคใต้
63
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Name Eng :  Rajabhat Mahasarakham University
Prefix :  RMU
Address :  80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Email :  librmu@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
64
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Name Eng :  Yala Rajabhat University
Prefix :  YRU
Address :  133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Email :  libraryinfo@yru.ac.th
Group :  ภาคใต้
65
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Name Eng :  Roi Et Rajabhat University
Prefix :  RERU
Address :  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
Email :  waraporn_lib@reru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
66
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Name Eng :  Ratchanakarin Rajabhat University
Prefix :  RRU
Address :  422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Email :  RRU@ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
67
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Name Eng :  Rambhai Barni Rajabhat University
Prefix :  RBRU
Address :  41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Email :  jatuporn.p@rbru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
68
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Name Eng :  Lampang Rajabhat University
Prefix :  LPRU
Address :  119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Email :  tanunya@live.com
Group :  ภาคเหนือ
69
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Name Eng :  Loei Rajabhat University
Prefix :  LRU
Address :  234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Email :  library@lru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Name Eng :  Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
Prefix :  VRU
Address :  1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
Email :  gploy_2547@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
71
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Name Eng :  Sisaket Rajabhat
Prefix :  SSKRU
Address :  319 ถ.ไทยพันทา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Email :  Wongset1010@gmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Name Eng :  Sakon Nakhon Rajabhat University
Prefix :  SNRU
Address :  เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
Email :  arit_snru@snru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
73
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Name Eng :  Songkha Rajabhat University
Prefix :  SKRU
Address :  ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
Email :  nooda_s@hotmail.com
Group :  ภาคใต้
74
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Name Eng :  Suan Sunandha Rajabhat University
Prefix :  SSRU
Address :  1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Email :  RATCHANOK.TH@SSRU.AC.TH
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
75
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Name Eng :  Suratthani Rajabhat University
Prefix :  SRU
Address :  272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
Email :  pratoomporn.wee@sru.ac.th
Group :  ภาคใต้
76
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Name Eng :  Surindra Rajabhat University
Prefix :  SRRU
Address :  186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
Email :  najampa@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
77
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Name Eng :  Muban Chombueng Ratjabhat University
Prefix :  MCRU
Address :  46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
Email :  aomo.nj@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
78
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Name Eng :  Udon Thani Rajabhat University
Prefix :  UDRU
Address :  64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Email :  library@udru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Name Eng :  Uttaradit Rajabhat University
Prefix :  URU
Address :  27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Email :  arit@uru.ac.th
Group :  ภาคเหนือ
80
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Name Eng :  Ubon Ratchathani Rajabhat University
Prefix :  UBRU
Address :  2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Email :  ann.nee@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
81
Name Thai :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Name Eng :  Ramkhamhaeng University
Prefix :  RU
Address :  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
82
Name Thai :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Name Eng :  Walailak University
Prefix :  WU
Address :  222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
Email :  clm@wu.ac.th
Group :  ภาคใต้
83
Name Thai :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Name Eng :  Srinakharinwirot University
Prefix :  SWU
Address :  114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Email :  swu@swu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
84
Name Thai :  มหาวิทยาลัยศิลปากร
Name Eng :  Silpakorn University
Prefix :  SU
Address :  ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000
Email :  test@wu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
85
Name Thai :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
Name Eng :  Prince of Songkla University Pattani Campus
Prefix :  PSU_PN
Address :  181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Email :  kittisak-k@bunga.pn.psu.ac.th
Group :  ภาคใต้
86
Name Thai :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
Name Eng :  Prince of Songkla University Hat Yai Campus
Prefix :  PSU_CL
Address :  ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา 90110
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคใต้
87
Name Thai :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Name Eng :  Suan Dusit University
Prefix :  SDU
Address :  295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Email :  Nipon_saw@dusit.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
88
Name Thai :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Name Eng :  Sukhothai Thammathirat Open University
Prefix :  STOU
Address :  9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Email :  Sompong.Pap@stou.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
89
Name Thai :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Name Eng :  Hatyai University
Prefix :  HU
Address :  222 ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Email :  jeema2513@gmail.com
Group :  ภาคใต้
90
Name Thai :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Name Eng :  Ubon Ratchathani University
Prefix :  UBU
Address :  85 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
91
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Name Eng :  Southeast Asia University
Prefix :  SAU
Address :  19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
Email :  -
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
92
Name Thai :  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
Name Eng :  Thailand Network Information Center
Prefix :  THNIC
Address :  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Email :  info@thnic.or.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
93
Name Thai :  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Name Eng :  Saint Louis College
Prefix :  SLC
Address :  19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
Email :  Supawadee.l@slc.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
94
Name Thai :  วิทยาลัยดุสิตธานี
Name Eng :  Dusit Thani College
Prefix :  DTC
Address :  1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์), แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Email :  juthatuch.ru@dtc.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
95
Name Thai :  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
Name Eng :  St Theresa International College
Prefix :  STIC
Address :  เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
Email :  kasorn.w@stic.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
96
Name Thai :  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Name Eng :  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Prefix :  SAC
Address :  20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Email :  sumitta.s@sac.or.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
97
Name Thai :  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Name Eng :  Panyapiwat Institute of Management
Prefix :  PIM
Address :  85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email :  boonyanuchwon@pim.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
98
Name Thai :  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Name Eng :  Chitralada Technology Institute
Prefix :  CDTI
Address :  อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Email :  -
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
99
Name Thai :  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
Name Eng :  Thai-Nichi Institute of Technology
Prefix :  TNI
Address :  1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Email :  supit@tni.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
100
Name Thai :  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
Name Eng :  Pathumwan Institute of Technology
Prefix :  PIT
Address :  833 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email :  pit@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
101
Name Thai :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Name Eng :  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Prefix :  KMITL
Address :  สำนักหอสมุดกลาง สจล, แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
102
Name Thai :  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
Name Eng :  Suvarnabhumi Institute of Technology
Prefix :  SVIT
Address :  55/56 หมู่7 ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Email :  ratsamee.pra@svit.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
103
Name Thai :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Name Eng :  National Institute of Development Administration
Prefix :  NIDA
Address :  148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Email :  services@nida.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
104
Name Thai :  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
Name Eng :  Chulabhorn Graduate Institute
Prefix :  CGI
Address :  906 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Email :  ratchaneewan@cgi.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
105
Name Thai :  สหบรรณานุกรมแห่งชาติ
Name Eng :  Union Catalog of Thailand
Prefix :  UC
Address :  รายการระเบียนสำหรับทำการทดสอบฐานข้อมูล
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
สถานะการเปิดให้บริการ ILL และจำนวนสมาชิกที่มีการลงทะเบียนของแต่ละสถาบัน
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อILLSTATUSสมาชิก
1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครSNRUเปิด 85
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือKMUTNBเปิด 79
3มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSUเปิด 65
4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์KUเปิด 59
5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCUเปิด 58
6สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังKMITLเปิด 54
7มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRUเปิด 47
8มหาวิทยาลัยเชียงใหม่CMUปิด 41
9มหาวิทยาลัยมหิดลMUเปิด 38
10มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์TUปิด 37
11มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKUเปิด 36
12มหาวิทยาลัยรามคำแหงRUเปิด 32
13มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชSTOUเปิด 28
14มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีUBUเปิด 27
15มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาBSRUเปิด 26
16มหาวิทยาลัยศิลปากรSUเปิด 26
17มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีSRUปิด 24
18มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมNPRUเปิด 23
19มหาวิทยาลัยนเรศวรNUเปิด 22
20มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีKMUTTเปิด 21
21มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)PSU_CLเปิด 20
22มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยLRUเปิด 19
23มหาวิทยาลัยบูรพาBUUเปิด 19
24มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามRMUเปิด 17
25มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSWUเปิด 17
26มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์BRUเปิด 16
27มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามPSRUเปิด 16
28สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์NIDAเปิด 14
29มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีRMUTTเปิด 14
30มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีSUTLเปิด 14
1234
สถาบันที่มีการตั้งค่า Webservice
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อจำนวน WebService
1มหาวิทยาลัยศิลปากรSU5
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีRMUTT4
3มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครSNRU4
4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)PSU_CL4
5มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์WU4
6มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีKRU4
7มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU4
8มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาSKRU4
9มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์VRU4
10มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรKPRU4
11มหาวิทยาลัยทักษิณTSU4
12มหาวิทยาลัยแม่โจ้MJU4
13มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดRERU4
14สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์NIDA4
15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือKMUTNB4
16มหาวิทยาลัยบูรพาBUU4
17มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSWU4
18มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์SRRU3
19มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีDRU3
20มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRU3
12
สถิติการใช้บริการ ILL
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อขอยืมให้ยืม
1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRU191
2มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU010
3มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามRMU71
4มหาวิทยาลัยรามคำแหงRU53
5มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์WU26
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือKMUTNB08
7สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังKMITL34
8มหาวิทยาลัยสวนดุสิตSDU16
9มหาวิทยาลัยทักษิณTSU51
10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)PSU_CL14
11มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษSSKRU21
12มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิCPRU20
13มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีUDRU11
14สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์NIDA02
15มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีUBU02
16มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์BRU10
17มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิRMUTSB10
18มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์KSU10
19มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยLRU10
20มหาวิทยาลัยแม่โจ้MJU10
12

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา