Found: 174  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet thuc hanh : va soan thao van ban / Nguyen Cong Duc, Nguyen Kien Truong.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Cong Duc
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
122
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องTìm hiẻu lịch sủ - Chu Quoc Nuóc / Hoang Xuan viet.
ชื่อผู้แต่งHoang xuan viet.
พิมพลักษณ์Ha noi : Van hoa thong tin, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTim ve ban sac van hoa Viet Nam / Tran Ngoc Them.
ชื่อผู้แต่งTran, Them Ngoc.
พิมพลักษณ์TP. Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Tong Hop, 2006.
เลขเรียก390.9597 Tr685T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTiˆéng Viˆet vui Quyen 1-4 / Nguren minh Thuyet.
ชื่อผู้แต่งThuyet, Nguren minh.
พิมพลักษณ์Ha noi : The gioi, c2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTo hoai : ve tac gia va tac pham / Phong Le, Van Thanh.
ชื่อผู้แต่งPhong, Le.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก920 Ph574T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTon ngo khong : dai chien hong hai nhi / Chiness, Outhor.
ชื่อผู้แต่งChiness, Outhor.
พิมพลักษณ์Thanh Pho Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Thanh Pho Ho Minh, 2004
เลขเรียก895.922 Ch539T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTran dinh huou : tuyen tap / Tran Ngoc Vuong.
ชื่อผู้แต่งTran Ngoc Vuong.
พิมพลักษณ์Da Nang : NXB giao duc, 2007.
เลขเรียก181 Tr772T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTrang phục của người Lào ở Tây Bắc Việt Nam = The Laos Ethnic Minority Clothes in Vietnam North - W...
ชื่อผู้แต่งVõ, Thị mai phương.
พิมพลักษณ์Hà Nội : Nhà xuất bản chính trị quốc gia-sự thật, 2012.
เลขเรียกGT1495 .V68 2012
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTrang phục truyền thống của người Bih = Traditional Dress of Minority Ethnic Group of BIH / L...
ชื่อผู้แต่งLương, Thanh sơn.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha xuat ban Van hoa dan toc, 2010.
เลขเรียกGT1495 .L86 2010
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTruyen ngan / Bao Ninh.
ชื่อผู้แต่งBao, Ninh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Cong An Nhan Dan, 2002.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTruyen ngan viet nam 1930-19545.
พิมพลักษณ์Vienam: Nha xuat ban giao duc, 2004.
เลขเรียกPL4378.8 .T73 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTruyen ngan Viet Nam : lich su - thi phap - Chan Dung / Phan Cu De.
ชื่อผู้แต่งPhan, Cu De
พิมพลักษณ์Cong ty Co phan In : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTruyen ngan xuat sac ve chien tranh / Nguyen Phuong Tan, Nguyen Thi Hanh.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Phuong Tan
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Hoi Nha Van, 2002.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTruyen nom : lich su phat trien va thi phap the loai / Kieu Thu Hoach.
ชื่อผู้แต่งKieu, Thu Hoach.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก895.922 Ki47T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien Anh - Viet = English - Vietnamese dictionary / Vinh Ba, Hoang Thi Le
ชื่อผู้แต่งVinh, Ba
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Su Pham, 2007.
เลขเรียกRef 495.92232 Vi784T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา