Found: 174  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCac van ban phap luat ve thue gia tri gia tang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 1999.
เลขเรียกKPV3633 C118 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCach viet ten dia li nuoc ngoai va Viet Nam / Nguyen Nhuy.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Nhuy
พิมพลักษณ์TP. Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia, 2007
เลขเรียก495.922 Ng576C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCam nang chan doan benh caโy o Viet Nam / Lester W. Burgess ... [et al.]
พิมพลักษณ์Canberra : Australian Centre for International Agricultural Research, 2009.
เลขเรียกSB605.V5 C172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChiec ao tang hinh / Trinh Xuan Hoanh.
ชื่อผู้แต่งTrinh, Xuan Hoanh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2005
เลขเรียก495.922 Tr833C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo be ban diem / Trinh Xuan Hoanh.
ชื่อผู้แต่งTrinh Xuan Hoanh
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Tr833C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องCó một vùng văn hóa MeKong = Does a Mekong cultural area exist? / Phạm Đức Dương.
ชื่อผู้แต่งPhạm, Đức dương.
พิมพลักษณ์[Hà Nội] : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo so ngu dung hoc / Do Huu Chau.
ชื่อผู้แต่งDo, Huu Chau
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Su Pham, 2003.
เลขเรียก495.922 Do649C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon Chim khach mau nhiem / Tranh Truyen Dan Gian Viet Nam.
ชื่อผู้แต่งTranh Truyen Dan Gian Viet Nam
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Kim Dong, 2004
เลขเรียก495.922 Tr772C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon duong giai ma van hoc trung dai viet nam / Nguyen Dang Na.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Dang Na.
พิมพลักษณ์HaNoi : Nha Xuat Ban Giao duc, 2007.
เลขเรียก895.922 Ng576C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon ngong vang / Grim.
ชื่อผู้แต่งGrim
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Hoa - Thong Tin, 2004
เลขเรียก495.922 Gr861C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCon nguoi va moi truong / Le Thanh Van.
ชื่อผู้แต่งLe, Thanh Van.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Su Pham, 2007.
เลขเรียก304.2 Le433C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องCú pháp tiếng Việt.
ชื่อผู้แต่งNguyen van hiep.
พิมพลักษณ์[TP. Hồ Chí Minh] :Khoa học xã hội, 2009.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องĐai gia đình các dân tộc Vịêt Nam = the great family of ethnic groups in Viet Nam / Nguŷẽn Văn Huy, ...
ชื่อผู้แต่งNguỹên, Văn huy 1945-.
พิมพลักษณ์Hanoi : Nhà Xuât Ban Giáo Dục, 2012.
เลขเรียกDS556.44 .N455 2012
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDai nam thuc luc / Vien Khoa Hoc Xa Hoi Viet Nam (Vien Su Hoc)
ชื่อผู้แต่งVien, Khoa Hoc Xa Hoi Viet Nam (Vien Su Hoc)
พิมพลักษณ์Da Nong : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007
เลขเรียก959.7 Vi662D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDai tu dien tieng viet / Nguyen Nhu Y.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Nhu Y
พิมพลักษณ์Ha noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh, 2007
เลขเรียกRef 495.922 Ng576D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา