Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเป๋าเชือกร่ม= Nylon crochet bags
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก746.43 ก1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกู้แบงก์...อย่างไรให้ผ่าน / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2557
เลขเรียก332.1753 ถ192ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวาห์กามเทพ / ปารย์, [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งปารย์, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขียนฝัน, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิ่มบุญ / นิธิ นิมิตรบุญ
ชื่อผู้แต่งนิธิ นิมิตรบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอดบุ๊ค, 2557
เลขเรียก294.3144 น612อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ด (ไม่) ลับ ผู้หญิงเก่ง / อินทิรา สิทธิเวช
ชื่อผู้แต่งอินทิรา สิทธิเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นคิด, 2557
เลขเรียก155.333 อ745ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแค่ฟังร่างกายก็หายป่วย / หมอศุข... [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งหมอศุข, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอดบุ๊ค, 2557
เลขเรียกR723 ห177(1) 2557,615.8 ห16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา