Found: 314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Sawi [map] = อำเภอสวี / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
32
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Si Sakhon [map] = อำเภอศรีสาคร / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
33
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Sikhiu [map] = อำเภอสีคิ้ว / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
34
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Song [map] = อำเภอสอง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Thoen [map] = อำเภอเถิน / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Umphang [map] = อำเภออุ้มผาง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2512.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
37
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Waeng [map] = อำเภอแว้ง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
38
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Wapi Pathum [map] = อำเภอวาปีปทุม / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, [2518].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
39
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Yang Chum Noi [map] = อำเภอยางชุมน้อย / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
40
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAncient Egypt [map] / produced by National Geographic Maps for the National Geographic magazine ...
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, c2001.
เลขเรียกG8300 N3 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
41
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAncient Greece [map] / produced by the National Geographic Maps for National Geographic Society.
ชื่อผู้แต่งNational geographic society.
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, 1999.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
42
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAncient Greece ; The Greeks [map] / produced by National Geographic Maps for the National geograph...
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, c1999.
เลขเรียกG6811.S2 N3 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
43
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAncient Mesoamerica [map] / produced by National Geographic Maps for the National Geographic Magaz...
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, 1997.
เลขเรียกG4800 N3 1997
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
44
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAntarctica [map] / produced by the Cartographic Division, National Geographic Society ; John B. Ga...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.). Cartographic division
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, 1987.
เลขเรียกG9800 N3 1987
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
45
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAntarctica: a new age of exploration [map] / produced by the National Geographic Maps for National...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society.
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, 2002.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา