Found: 523  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในต่างประเทศ การขอทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศและการขอใบเทียบวุฒิการศึกษา = Education abroad :...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองทุนลักษณะ ลีฬหาชีวะ, 2539.
เลขเรียกLB2376 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหารทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร...
ชื่อผู้แต่งนิคม ไมตรีแพน
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB1044.88 น553ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาชีววิทยาเรื่อง การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งจิรารัตน์ ไตรยางค์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB1028.5 จ539ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจรรโลงวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ [Eco-tourism] ในจั...
ชื่อผู้แต่งจิรภัทร อัครเสนา
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPE1131 จ521ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจรรโลงวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ [ECO-TOURISM] ในจัง...
ชื่อผู้แต่งรัตนา เจียรพีพันธ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPE1131 ร375ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจรรโลงวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ [Eco-tourism] ในจัง...
ชื่อผู้แต่งนิยม เวียนวัฒนา
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPE1131 น642ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจรรโลงวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ [Eco-tourism] ในจัง...
ชื่อผู้แต่งจินตนา วีระปรียากูร
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPE1131 จ484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงประกอบการ์ตูนสี วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การอ่านจับ...
ชื่อผู้แต่งรัชนีวรรณ สวงโท
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB1028.5 ร343ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดมหาส...
ชื่อผู้แต่งศรายุทธ เชาว์ชาญ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB3058.T5 ศ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์วัดทักษะการคิดคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วีระ ประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งวีระ ประเสริฐ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB3058.T5 ว841ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการฟังวิชาภาษาไทยโดยใช้แถบบันทึกเสียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / น...
ชื่อผู้แต่งนริศรา คงทอง
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPL4158 น253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านในใจโดยใช้แผนภาพ [Mapping] สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอส...
ชื่อผู้แต่งวิชชุลดา คุงนุรัตน์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB1573 ว534ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะที่มีประสิทธิภาพ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "โจทย์ปัญหาการคูรการทหาร" ชั้นประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ ทองบุ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกQA139 ศ484ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อจรรโลงวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ [eco tourism] ใน...
ชื่อผู้แต่งสาธิต แสงมหาชัย
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPE1131 ส642ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแผนและสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพวิชาภาษาไทย บทเรียนที่ 16 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / เวียงชัย แ...
ชื่อผู้แต่งเวียงชัย แสนสกุล
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB1044.88 ว925ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา