Found: 676  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤษณา 2 / ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
ชื่อผู้แต่งดีพร้อม ไชยวงศ์เกียติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียกSB303.A3 ค629ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่งท้าทายความสำเร็จของธุรกิจ / ดนัย เทียนพุฒ
ชื่อผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ด123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์แห่งสัมพันธ์ภาพเป็นเลิศในองค์กร / ทศยุทธ, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม บี เอ, 2537.
เลขเรียกHD58.7 ก287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนลำของหมอลำสุทธิสมพงษ์ สะท้านอำนาจ / คงฤทธิ์ บุตรมาศรี
ชื่อผู้แต่งคงฤทธิ์ บุตรมาศรี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกML3758.T5 ค113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการชลประทานขนาดเล็ก: ศึกษากรณีฝายน้ำล้นลำห้วยบอง บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวีย...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ คำสมหมาย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกS615.T5 อ686ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพบกวันนี้ = The army today / กรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก
ชื่อผู้แต่งกรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, [2537]
เลขเรียกUA10 ก636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อตั้งและพัฒนาการของพรรคพลังธรรม / ตุลภาค ประเสริฐศิลป์
ชื่อผู้แต่งตุลภาค ประเสริฐศิลป์
พิมพลักษณ์2537
เลขเรียกJQ1624 ต652ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวน วงจร ทรานซิลเตอร์ / วันชัย คุณากรวงศ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2537.
เลขเรียกTK7871.96 ก444
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านวิศวกรรมและการหาความเหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ เล่มที่ 2 / ไพโรจน์ เกรียงศิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ เกรียงศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2537?]
เลขเรียก627 พ992ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม: จังหวัดกำแพงเพชร / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกDS589.K31 ศ615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและผู้บริ...
ชื่อผู้แต่งปัทมา อำนวยตระกูล
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2362.T5P7 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว : 2536 : กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHQ674.55 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งศาลปกครอง / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, [2537]
เลขเรียกJF1441.T5 ค121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา