Found: 2,617  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง140 ปี "การ์ตูน" เมืองไทย (ประวัติและตำนาน พ.ศ. 2417-2557) / ไพศาล ธีระพงศ์วิษณุพร, เขียน-เรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งไพศาล ธีระพงศ์วิษณุพร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561.
เลขเรียกPN6790.T52 พ996 2561,741.59593 พ982ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นักคณิตศาสตร์เผยความลับคณิตศาสตร์ / Suhyun Shin เขียน ; พิมพ์วรรณ หล้าวงษา แปล.
ชื่อผู้แต่งชิน, ซูฮยุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ / บรรณาธิการ : อุบล เล่นวารี และวาสนา เลิศศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561
เลขเรียก371.2 ย318 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ / อุบล เล่นวารี และวาสนา เลิศศิลป์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561.
เลขเรียก658.404 ย383 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง220 สูตร น้ำผักผลไม้เปลี่ยนชีวิต ต้าน 59 โรคร้าย / เฉินเยี่ยนฝู่, เขียน ; โสรัจ นิโรธสมาบัติ, แปล
ชื่อผู้แต่งเฉินเยี่ยนฝู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561
เลขเรียกRM666.B466 ฉ491 2561,641.34 ฉ491ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2310 กรุงธนบุรีผงาด / สุเจน กรรพฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเจน กรรพฤทธิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิริยะธุรกิจ, 2561.
เลขเรียกDS579.1 ส755 2561,959.3024 ส755ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2561.
เลขเรียกHD5972.55 ก169ป 2561,354.593074 ก169ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ds Max For Beginners / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก006.693 พ841ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 นาที ก่อนนอนสอนลูกให้เป็นเด็ก 2 ภาษา อุมา ทรัพย์สิริ.
ชื่อผู้แต่งอุมา ทรัพย์สิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย 2561
เลขเรียกPE 1128.A2 อ846ส,428.24 อ846ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ลายบล็อกไม้ (ฉบับสุดคุ้ม) / ผู้เขียน สุชาดา ตรีบุญชัยยศ.
ชื่อผู้แต่งสุชาดา ตรีบุญชัยยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2556.
เลขเรียกTT820 ส759 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3ds Max for beginners / by Poonsak Tanaphunpanit.
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียก006.693 พ73ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษ เภสัช ม.อ. วิวัฒน์ปัญญา พัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม / คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบัน, 2561-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา