Found: 595  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's how to prepare for the toefl test : test of English as a foreign language / Pamela J. Sharp...
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์New York : Barrons, 2004.
เลขเรียกPE 1128 .S52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's pass key to the TOEFL : test of English as a foreign language / Pamela J. Sharpe.
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, c1996.
เลขเรียกPE1128 S532B 1996
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's practice exercises for the TOEFL : Test of English as a Foreign Language / Pamela J. Shar...
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela J
พิมพลักษณ์New York : Barron's, c2003
เลขเรียกPE1128 SHA 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's practice exercises for the TOEFL test of English as a foreign language / Pamela J. Sharpe.
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์Hauppauge, N.Y. : Barron's, c2007.
เลขเรียกPE1128 .S52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's practice exercises for the TOEFL: test of English as a foreign language / Pamela J. Sharp...
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์Hauppauge, N.Y. : Barron's, c2007.
เลขเรียกPE1128 B532 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's TOEFL iBT : internet-based test / Pamela J. Sharpe.
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์New York : Barron's, c2010.
เลขเรียกPE1128 S45b 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's TOEFL iBT : Internet-based test / Pamela J. Sharpe.
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์Hauppauge, N.Y. : Barrons Educational Series, Inc, 2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's TOEFL iBT : internet-based test 2006-2007 / Pamela J. Sharpe.
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์New York : Barron's Educational Series, c2006.
เลขเรียกPE1128 S532 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's TOEFL iBT : Pamela J. Sharpe [text] internet-Based Test /
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์Hauppauge, NY : Barron's, 2012.
เลขเรียก428.076 S532B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's TOEFL iBT : internet-based test (with CD-ROM) [electronic resource] / Pamela J. Sharpe.
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์New York : Barron's education series, 2006.
เลขเรียก428.75 SH532B 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's TOEFL iBT : Internet-based test 2008 / Pamela J. Sharpe
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์Hauppauge, N.Y. : Barron's, c2008.
เลขเรียกPE1128 S532B 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's TOEFL iBT : internet-based test. Pamela J. Sharpe
ชื่อผู้แต่งSharpe, Pamela j.
พิมพลักษณ์Hauppauge, N.Y. : Barron's, 2007
เลขเรียกPE1128 S532B 2007,428.75 S532B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's TOEIC : practice exams with MP3 CD/ Lin Lougheed.
ชื่อผู้แต่งLougheed, Lin
พิมพลักษณ์Hauppauge: New York Barron's, [2014].
เลขเรียก428.0076 L887B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron’s TOEIC : practice exams / Lin Lougheed.
ชื่อผู้แต่งLougheed, Lin.
พิมพลักษณ์New York, NY : Barron’s Educational Series, 2018.
เลขเรียกPE1128 L663b 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา