Found: 595  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT / Douglas Pierce and Sean Kinsell
ชื่อผู้แต่งPierce, Douglas
พิมพลักษณ์New York : Random House, c2010.
เลขเรียกPE1128 P52,428.0076 P615C 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT / Douglas Pierce and Sean Kinsell
ชื่อผู้แต่งPierce, Douglas
พิมพลักษณ์New York : Random House, c2009
เลขเรียกPE1128 P49c 2009,428.75 Pi616C 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT / Douglas Pierce and Sean Kinsell.
ชื่อผู้แต่งPierce, Douglas.
พิมพลักษณ์New York : Random House, 2006.
เลขเรียกPE1128.3 .C54 2006,428.75 P616C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT / Douglas Pierce and Sean Kinsell.
ชื่อผู้แต่งPierce, Douglas.
พิมพลักษณ์New York : Random House, c2008.
เลขเรียกPE1128 P52c 2009,428.75 P615C 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT / Douglas PierceD, Sean Kinsell and the Staff of the Princeton Review.
ชื่อผู้แต่งPierce, Douglas.
พิมพลักษณ์New York : Penguin Random House, c2015.
เลขเรียกPE1128 P615c 2015,9428.0076 P616Ct 2015
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สหบรรณานุกรมแห่งชาติ
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT / the staff of the Princeton Review.
เลขเรียกPE 1128.3 C841 2016,428.0076 23
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT / the staff of the Princeton Review.
พิมพลักษณ์New York, NY : Penguin Random House, 2016.
เลขเรียกPE1128 C722 2016,428.75 C883C 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT / Calvin Cato
ชื่อผู้แต่งCato, Calvin
พิมพลักษณ์New York : Random House, 2014
เลขเรียก428.24 C336C 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT / Princeton Review.
เลขเรียกPE 1128.3 C841 2019,428.0076 P616C 2019
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCracking the TOEFL iBT 2012 edition / Douglas Pierce and Sean Kinsell.
ชื่อผู้แต่งPierce, Douglas.
พิมพลักษณ์New York : Random House, 2006.
เลขเรียก428.75 Pi616C 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา