Found: 1,316  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,306
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวมบทความวิชาการ สัมมนาจีนศึกษา : "พลวัตแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมจีน" = The proceedings...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาภาษาจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขา, 2554.
เลขเรียกPL1068.T5 ก525ห 2553,306.0951 ค962ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,307
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้าใจภาษาเพื่อเข้าถึงสังคมและวัฒนธรรม / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกP35 ส983ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,308
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเพลินกับภาษาจีน เรียนภาษาจีนให้สนุก [electronic resouse] : ระดับพื้นฐาน / แปลโดย หทัย เจี่ย.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2552.
เลขเรียกPL1171 พ47 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,309
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนภาษาและวัฒนธรรม = Language and culture / อัญชลี สิงห์น้อย
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สิงห์น้อย
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
เลขเรียกP35 อ525อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
1,310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษา สังคม และวัฒนธรรม รหัสวิชา 001222 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม / มณทิรา ตาเมือ...
ชื่อผู้แต่งมณทิรา ตาเมือง
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เลขเรียกP35 ม123อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,311
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดเรื่อง "บุญคุณ" กับวัจนกรรม 3 ชนิดในสังคมไทย / ชาญวิทย์ เยาวฤทธา = The concept of "Bunkhun" a...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เยาวฤทธา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,312
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมะฮ กาลา อูรักลาโวยจ : มารู้จัก อูรักลาโวยจ / ผู้เขียน ทีมวิจัยชุมชนชาวอูรักลาโวยจ บ้านสังกาอู้ ต.เ...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกP35 ม899 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,313
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่เก่งแต่เกิด / บรรณาธิการรูปเล่ม อุมาพร สืบสิงห์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียกPE1068.T5 ม962 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1,314
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องまるごと日本のことばと文化 : 初中級A2/B1 = Marugoto nihon no kotoba to bunka : shochūkyū A2/B 1 / 国際交流基金編著
พิมพลักษณ์Tokyo : Sanshusha, 2018
เลขเรียกPL539 M389 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,315
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง成功之路 起步篇= Road to success / 邱军.
ชื่อผู้แต่งQiu, Jun.
พิมพลักษณ์BEIJING: BEI JING YU YAN DA XUE CHU BAN SHE, 2008.
เลขเรียกPL1128 Q02 2008,495.1824 Na175R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
1,316
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง课堂活动设计指南 = Ketang huodong sheji zhinan / Liping Jiang.
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping.
พิมพลักษณ์China : Beijing Language and Culture University Press, 2014.
เลขเรียก495.1 Ji61K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา