Found: 662  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของครูโดยมีการคิดสร้างสรรค์เป็นตัวแปรส่งผ่าน / วราลี ...
ชื่อผู้แต่งวราลี ฉิมทองดี
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียใหม่...สร้างสรรค์ขึ้นได้ / มนธิดา สีตะธนี
ชื่อผู้แต่งมนธิดา สีตะธนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558
เลขเรียกBF444 ม-อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา