Found: 66  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเพลินกับภาษาจีน เรียนภาษาจีนให้สนุก [electronic resouse] : ระดับพื้นฐาน / แปลโดย หทัย เจี่ย.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2552.
เลขเรียกPL1171 พ47 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนภาษาและวัฒนธรรม = Language and culture / อัญชลี สิงห์น้อย
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สิงห์น้อย
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
เลขเรียกP35 อ525อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษา สังคม และวัฒนธรรม รหัสวิชา 001222 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม / มณทิรา ตาเมือ...
ชื่อผู้แต่งมณทิรา ตาเมือง
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เลขเรียกP35 ม123อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดเรื่อง "บุญคุณ" กับวัจนกรรม 3 ชนิดในสังคมไทย / ชาญวิทย์ เยาวฤทธา = The concept of "Bunkhun" a...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เยาวฤทธา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมะฮ กาลา อูรักลาโวยจ : มารู้จัก อูรักลาโวยจ / ผู้เขียน ทีมวิจัยชุมชนชาวอูรักลาโวยจ บ้านสังกาอู้ ต.เ...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกP35 ม899 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่เก่งแต่เกิด / บรรณาธิการรูปเล่ม อุมาพร สืบสิงห์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียกPE1068.T5 ม962 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา