Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สันเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการรับร...
ชื่อผู้แต่งนุติยาพร วงษ์เณร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิพากษ์แนวเรื่องเล่าในเพลงประกอบภาพยนตร์ไทย / เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ = Narrative criticism in Th...
ชื่อผู้แต่งเอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายของภาพและภาวะหลังสมัยใหม่ในงานโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ไทย / อัญชลี พิเชษฐพันธ์ = Visual sig...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี พิเชษฐพันธ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การจดจำ และการตีความหมายของตราสัญลักษณ์ / ทสมา ทองภูสวรรค์ = The relat...
ชื่อผู้แต่งทสมา ทองภูสวรรค์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือภาพชุด เดอะ เทลส์ ของ บีทริกซ์ พ็อตเตอร์ ในฐานะของวรรณกรรมสำหรับเด็ก / ทรรศพร หล่อธราประเสริ...
ชื่อผู้แต่งทรรศพร หล่อธราประเสริฐ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา