Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องApology strategies used by english major students at naresuan university / Pornthep katchamat.
ชื่อผู้แต่งPornthep katchamat.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกP95.55 P836a 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ / กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก P299.G73 ก631ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาในประเทศจีนตอนใต้ ภาคที่ 1 : ภาษาตระกูลมอญ - เขมร และรายการคำศัพท์ / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธารี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียกPL4191 ม721น ล.1 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาในประเทศจีนตอนใต้ ภาคที่ 2 : ภาษาตระกูลไท. เล่ม 1 / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธารี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียกPL4191 ม721น ล.1 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to linguistics / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; ...
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา, 2559
เลขเรียกP121 .ภ65 2559,410 ค127ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและภาษาศาสตร์ / ดียู ศรีนราวัฒน์ และชลธิชา บำรุงรักษ์ : บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกP121 ภ487 2559,410 ภ483ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข ท.ม., ต.ช.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559.
เลขเรียกP121 อ234 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1421 330 ภาษาศาสตร์และการสื่อภาษา = Linguistics and language use / เสาวนี...
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา