Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมภาพสำหรับเด็ก : รอบรู้สังคมและวิทยาศาสตร์ / Jacques Delaroche, เขียน ; ปราณี ศิริจันทพันธ...
ชื่อผู้แต่งเดอราโรช, ชาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีพับบลิเคชั่นส์, 2555.
เลขเรียกQ121 ด918ร,ย 030 ด597ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพรไทย / บรรณาธิการ, กฤชณรัตน สิริธนาโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียกQV770.JT3 ส67 2555,QV770.JT3 ส678 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมวิทยาศาสตร์ 50 สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของโลก / Michael Larkson ; ปนัดดา ชิณวงศ์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งLarkson, Michael.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2555.
เลขเรียกT15 ล274ส 2555,503 ล27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา