Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Bangkok rules ข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่ก...
ชื่อผู้แต่งกรมราชทัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555
เลขเรียกส.ร. 365.6 ร224ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTreatment protocol มะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma : มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534 / โดย คณะกรรมการเครื...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกรรมการเครือข่ายมะเร็ง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
เลขเรียกRC280.B6 ท166,WE258 ม251ม 2534,616.99471 ม269 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTreatment protocol มะเร็งเม็ดเลือดขาว : มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533 / โดย คณะกรรมการเครือข่ายมะเร็ง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกรรมการเครือข่ายมะเร็ง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.
เลขเรียกRC643 ท166,WH250 ม251ม 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนขนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียกวจ TD365 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา