Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMom love recipes [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด, 2557.
เลขเรียกTX ม64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรับอาหารท้องถิ่นอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร = Standardized recipes for local food in pathiew district...
ชื่อผู้แต่งสินีเนตร รักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
เลขเรียกวพ 000176 ส727ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาสารสกัดหยาบหญ้าพันงูขาวต่อการสลายนิ่วเพื่อผลิตเป็นตำหรับยาสมุนไพรในท้องถิ่น =...
ชื่อผู้แต่งอรุณ จันทร์คำ
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการเปรียบเทียบสูตรการผลิตซอสผลไม้ท้องถิ่น...
ชื่อผู้แต่งจักรี ขุริรัง
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพดีอ่อนกว่าวัย อายุยืนยาว / โดย Hazel Courteney ; และ Stephen Langley
ชื่อผู้แต่งCourteney Hazel.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, 2557.
เลขเรียกRA784 ค188 2557,QU145 ค795ม 2557,641.5 ค84ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการเปรียบเทียบสูตรการผลิตซอสผลไม้ท้องถิ่น...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา หลอดอาสา
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา