Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 / กลุ่มกำหนดอาหารและเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มกำหนดอาหารและเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559.
เลขเรียกTP983.L3 พ371 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2558-2559 / สำนักงานเลขาวุฒิสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559
เลขเรียกKPT1672 .ด83 2559,328.3 ล761ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สำหรับงานที่รับไปทำที่บ้าน : แนวคิดและกรณีศึกษา / นฤมล นิราทร
ชื่อผู้แต่งนฤมล นิราทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกHD2336.T5 น276,331.2567 น276ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกะรอยผลกระทบของการพนัน / ทีมนักเขียน กฤษฏา ศุภวรรธนะกุล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2559.
เลขเรียกHV6722.T5 ก871,363.42 ก919ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา