Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงเทพมหานคร = La residence de France a Bangkok / เนื้อเรื่อง Jean...
ชื่อผู้แต่งไคลน์, จีน ฟรองซัว.
พิมพลักษณ์[ปารีส] : Artistic Printing, 2558.
เลขเรียกNA 4445 .F8 ค97 2558,327.2 ค989ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงเทพมหานคร = La residence de france a Bangkok / เรื่อง Jean-Franco...
ชื่อผู้แต่งเคลน, ช็อง-ฟร็องซัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานเอคอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกNA4445.F8 ค762ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส : เสนอ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชา...
ชื่อผู้แต่งการา, ช็อง อีฟ เดอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2558
เลขเรียกJN2594.2 ก-ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส : เสนอศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต...
ชื่อผู้แต่งเดอ การา, ช็อง อีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2558, [2015]
เลขเรียกKJV4074.61958 ด59ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMacaron in France โคบายาชิ คานาเอะ: เรื่องและภาพ; สุพรรณี เดชรุ่งเถวิล: แปล text
ชื่อผู้แต่งโคบายาชิ คานาเอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2558
เลขเรียกTX 772 ค225ม 2558,641.86 ค952ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา