Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่ปรากฏในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ระ...
ชื่อผู้แต่งนภา เจียรมาศ.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก306.0944 น16ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องThe Chorus [videorecording]= ดนตรีบรรเลง บทเพลงชีวิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เจ-บิ๊คส์ ฟิล์ม จำกัด (ผู้ำจำหน่าย), 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrance, Austria, Slovak / ผู้เขียน/ภาพประกอบ, ธงชัย ลิขิตชลธาร. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งธงชัย ลิขิตชลธาร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฐานรวมห่อ [ผู้จัดจำหน่าย], [2548?].
เลขเรียก914.04 ธ118ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง สยาม ฝรั่งเศส อินโดจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมตัวไปฝรั่งเศส = Conversation france trip / [บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; เรียบเรียงเนื้อหา...
ชื่อผู้แต่งแสงระวี ทองดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอสซอฟท์เทค, 2548.
เลขเรียกPC2121 ส962,440 ต716
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง สยาม ฝรั่งเศส อินโดจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่อง สยาม ฝรั่งเศส อินโดจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2548 : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์, 2548
เลขเรียกDS575.5.F8 ก482อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา