Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสพร้อมศัพท์เลือกตั้ง = Elections en france et vocabulaire specifique / สุ...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล (2520), [2540-2542]
เลขเรียกJN2959 ส837ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระยาโกศาปานไปฝรั่งเศส = Voyage des Ambassadeurs de Siam en France 1686 / ฟ.ฮีแลร์ แปลและเรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งตูเวอเนท์, ฟรังซัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ, 2540.
เลขเรียกDS575.5.ฝ4 ต75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนื้อคู่ 96 แบบ / พัฒนา พัฒนศิริ
ชื่อผู้แต่งพัฒนา พัฒนศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกBF1729.L6 พ532,BF 1651 พ6น7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรม ฟ.ฮีแลร์ : พระยาโกศาปานไปฝรั่งเศส = Voyage des ambassadeurs de siam en france 1686 / แปล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุดมศึกษา, 2540 [1997]
เลขเรียกDS575.5.F8 ว242 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมภาพวาดสีน้ำมันชุด "ชีวาลัยแห่งถิ่นใต้ ไทย-ฝรั่งเศส" ของวินัย ผู้นำพล / โดยความร่วมมือจากมหา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกND1023 จ434 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา