Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนูถูกใจเด็กใกล้ฟ้า : 30 เมนูสุดโปรดของเด็ก ๆ 9 ชาติพันธุ์ = Favorite recipes of hilltop children ...
ชื่อผู้แต่งปิยวรรณ แก้วศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ นพบุรีการพิมพ์, 2560
เลขเรียกTX801 ป-ม 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมอาหารและสร้างตำรับมาตรฐานอาหารลุ่มแม่น้ำโข่งเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย...
ชื่อผู้แต่งชื่นกมล ปัญญายง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก641.5959 ช315ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มความหอมแป้งเกลือจืดด้วยการอบควันเครื่องร่ำสูตรโบราณ = Adding the aroma of gypsum by smoke ...
ชื่อผู้แต่งวริศรา ประเสริฐศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2560.
เลขเรียก668.5 ว173ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเสนอแนะออกแบบศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารไทย “สำรับที่ถูกลืม” กรณีศึกษาอาคารอรไทยเทพกัญญา, ก...
ชื่อผู้แต่งธนัดดา มะแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2560.
เลขเรียกH 97 ส16น 2560,320.6 ส165น 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา