Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 recipes traditional Japanese food [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Kikkoman, [2558].
เลขเรียกTX ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมอาหารและสร้างตำรับมาตรฐานอาหารอาเซียนเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...
ชื่อผู้แต่งชื่นกมล ปัญญายง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก641.5959072 ช315ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยากสวยต้องกล้าแต่ง = My sweet makeup recipes Lee Kyung-min ; ชนามาศ เพ็งสมบูรณ์, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งลี, คยองมิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558
เลขเรียกGT2340 ล511 2558,646.727 ล511อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เมนูอาหารไทย / ระพีพรรณ เทพคุณ [text]
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ เทพคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียกTX 724.5.T5 ร146จ,641.59593 ร245จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตำรับอาหารไข่ขาวพื้นบ้านสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพุทไ...
ชื่อผู้แต่งเรืองยศ โพธิขำ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี การดองเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์และการวิเคราะห์สารบ่งชี้ในใบมันสำปะหลังสายพั...
ชื่อผู้แต่งพรณรงค์ อินทรเกษม.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา