Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci jin yi ci fan yi ci ci dian / bian zhu, Shuo ci jie zi ci shu yan jiu zhong xin.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1301 T77 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1700 groups of frequently used Chinese synonyms.
พิมพลักษณ์Beijing china : Beijing language&culture university press, 2007..
เลขเรียกPL 1301 Y22o 2007,495.103 Ya22S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReader's digest family word finder : a family guide to English words, their meanings, synonyms and a...
พิมพลักษณ์London : Reader's Digest Association, c2006
เลขเรียกPE 1591 R286 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeginning writer's thesaurus.
พิมพลักษณ์Glenview, IL : Scott Foresman, c2000
เลขเรียกPE 1591 B417 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCollins concise thesaurus.
พิมพลักษณ์Great Britain : Harper Collins, 2001
เลขเรียกPE 1591 C712 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCollins mini English thesaurus.
พิมพลักษณ์Glasgow : HarperCollins, c2010
เลขเรียกPE 1591 C712 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRoget’s superthesaurus / Marc McCutcheon
ชื่อผู้แต่งMccutcheon, Marc
พิมพลักษณ์Cincinnati, Ohio : Writer’s Digest Books, c2004
เลขเรียกPE 1591 M133r 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLearners' thesaurus / general editor, Linsay Knight
พิมพลักษณ์Singapore : Federal Publications, c1989
เลขเรียกPE 1591 L438 1989
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOxford school thesaurus / editor, Robert Allen
พิมพลักษณ์Oxford : Oxford University Press, c2007
เลขเรียกPE 1628 O98 2007,025.49 Al428O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu jin yi ci dian : Han Ying shuang jie = A dictionary of Chinese synonyms : with English transl...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, c2015
เลขเรียกPL 1301 H233 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMerriam-Webster’s dictionary and thesaurus
พิมพลักษณ์Springfield, Mass. : Merriam-Webster ; Enfield : Publishers Group UK [distributor], c2006
เลขเรียกPE 1628 M568 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLe nouveau Petit Robert : dictionaire alphabetique et analogique de la langue Francaise / Petit Ro...
ชื่อผู้แต่งRobert, Petit.
พิมพลักษณ์Paris : Dictionaires le Robert, c2002.
เลขเรียกPC2591 R642L 2002,443 Ro646L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu xiang si ci yu qu bie yu lian xi. Zhong ji = Similar Chinese words and expressions distinctio...
ชื่อผู้แต่งFang, Xujun
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013
เลขเรียกPL 1301 F211h 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin hua fan yi ci ci dian = Xinhua fanyici cidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zhong x...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2003.
เลขเรียกPL1301 X5 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา