Found: 15,745  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง140 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561.
เลขเรียกHJ2950.55 ส248 2561,336.2 ส248ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.-สกอ. / บังอร ไทรเกตุ
ชื่อผู้แต่งบังอร ไทรเกตุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561
เลขเรียกQ179.92 บ-ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,000 คำศัพท์ ต้องรู้ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย / ชวัลลักษณ์ สรรพกิจจำนง text
ชื่อผู้แต่งชวัลลักษณ์ สรรพกิจจำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2561
เลขเรียก428 ช227ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,000 สำนวนสุภาษิต คำพังเพยไทย คำที่มักเขียนผิด / ชนาภัทร พรายมี, บรรณาธิการ ; ภาพประกอบ, พุทธิรา มา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2561?].
เลขเรียกPN6405 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นักคณิตศาสตร์เผยความลับคณิตศาสตร์ / Suhyun Shin เขียน ; พิมพ์วรรณ หล้าวงษา แปล.
ชื่อผู้แต่งชิน, ซูฮยุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการยอดมงกุฎ / อุบล เล่นวารี, วาสนา เลิศศิลป์, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561
เลขเรียก371.223 ย319ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดกุมงกุฎ / อุบล เล่นวารี ; วาสนา เลิศศิลป์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561.
เลขเรียก379.1 ย316
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ / บรรณาธิการ : อุบล เล่นวารี และวาสนา เลิศศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561
เลขเรียก371.2 ย318 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ / บรรณาธิการ อุบล เล่นวารี และวาสนา เลิศศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิร่มฉัตร, 2561.
เลขเรียกLB2849.T5 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ / บรรณาธิการ อุบล เล่นวารี, วาสนา เลิศศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561
เลขเรียก510.76 ย319 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ / บรรณาธิการ อุบล เล่นวารี, วาสนา เลิศศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561.
เลขเรียก371.22 ย383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ / อุบล เล่นวารี และวาสนา เลิศศิลป์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561.
เลขเรียก658.404 ย383 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา