Found: 15,714  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ปลาทะเลไทย = Reef fish of Thailand / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ; นัท สุมนเตมีย์, บารมี เต็มบุญเกียรติ...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2559.
เลขเรียกQL634.T5 ธ312ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2561.
เลขเรียกDS527.7 ภ43 2561,709.591 ภ44ห
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธี สอนลูกให้ยืนบนขาตัวเองได้ / โสภิตนภา ภิญโญ
ชื่อผู้แต่งโสภิตนภา ภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง104 ปี โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม 1 ปี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย / สถาบันการพยาบาลศ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, 2561
เลขเรียกRT71 ส-ห 2561,WY19 ห159 2561,610.7307 ห159 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง105 ปี ธนาคารออมสินชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น / ธนาคารออมสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารออมสิน, [2561].
เลขเรียก658.15226 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร ; บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, ชวลิต สุนทรานนท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2561.
เลขเรียกDS567 ร192,353.77 ก169ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560.
เลขเรียกN8725 ห159 2561,353.77 ห159 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เทคนิคขายดีบน facebook / สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮบปี้บานานา, 2561.
เลขเรียกHF5415.1265 .ส63 2561,658.872 ส736ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 ลายนิตติ้ง / พรหทัย วงษ์ประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งพรหทัย วงษ์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วาดศิลป์, 2561
เลขเรียก746.432 พ179ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10ปี กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้"ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" / คณะผู้วิจัย ...
พิมพลักษณ์สงขลา : สยามพริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียกKPT1572 ส727 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 / ทีมงาน คัดสรร ดีมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คัดสรร ดีมาก, [2561].
เลขเรียก745.61 ส358 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
103
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง12 ตายไม่เป็น = [คอมแพคดิสก์] 12 Strong / บูมเมอแรง ออนไลน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูมเมอแรง ออนไลน์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
ชื่อผู้แต่งอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHF5686.M7 อ784 2561,วจ 791.43 อ73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา