Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย : การวิจัยการศึกษาปฐมวัย / กั...
ชื่อผู้แต่งกัลย์สุดา ปัญญาเครือ.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561.
เลขเรียกว 372.21 พ117ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องอรหัตตธรรมบท ชุดที่ ๓ [sound recording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอุทยานธรรม, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องอารยธรรมบท [sound recording] / มูลนิธิอุทยานธรรม
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ : มูลนิธิอุทยานธรรม, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องอารยธรรมบท ชุดที่ 2 [sound recording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอุทยานธรรม, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา