Found: 18,869  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อปนาคต/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกบ ส225ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
107
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง11.12.13 รักกันจะตาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปีกรีฑาไทย 60 ปีสมาคมกรีฑาฯ.
ชื่อผู้แต่งสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2551.
เลขเรียกบ ส162ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง113ปี กรมป่าไม้พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต / อำนวย ชลดำรงค์กุล.
ชื่อผู้แต่งอำนวย ชลดำรงค์กุล.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกบ อ225ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง114 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2549 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
เลขเรียกL591 ศ615ก 2549,353.809593 ศ 766 ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง118 ธาตุเคมีฉบับการ์ตูน / by Katsuhiro Saito ; แปลและเรียบเรียงโดย ศักดา ดาดวง
ชื่อผู้แต่งไซโต, คะสึฮิโระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556.
เลขเรียกQD31.2 ซ953ร 2556,546 ซ93ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง118 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ ; ถวัลย์ มาศจ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 2553
เลขเรียก354.593 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 Langkah ke arah daya ingatan cemerlang / Carol Turkington.
ชื่อผู้แต่งTurkington, Carol.
พิมพลักษณ์Selangor : Prentice-Hall, 1999.
เลขเรียก153.14 SA187M 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 กฎสู่ความสำเร็จ / เรียบเรียงโดย มนัญญา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Hello ! Publishing, 2549.
เลขเรียกBF637.S8 ม161ส 2549,158 ส 661 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ตำแหน่งงานว่าง ที่ผู้จ่ายค่าจ้างคืออัลลอฮ / มุฮัมมัด อัลอะรีฟีย์.
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัด อัลอะรีฟีย์.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : นัตวิดาการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก297.22 ม164ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก378.593 จ249ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สานฝันเยาวชนไทยเข็มแข็ง / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ).
ชื่อผู้แต่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ).
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกบ ก19ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เส้นทางท่องเที่ยว ธรรมะรักษาใจ / รณยุทธ์ จิตรดอน
ชื่อผู้แต่งรณยุทธ์ จิตรดอน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ประชุมช่าง, 2556.
เลขเรียกBQ6336 ร125ส,294.3657 ร125ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แนวคิดฝ่าวิกฤตองค์กร / เจษฎา นกน้อย
ชื่อผู้แต่งเจษฎา นกน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกHD 37.T35 จ755ส 2556,658 จ85ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา