Found: 158,134  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ห่วงเพื่อนไทย" เพื่อผู้ใช้แรงงาน / กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2534.
เลขเรียกRA771.7.T5 ส639ห 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
78
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่อง"ออกจากขนำ" บทวิพากษ์การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมภาคใต้ / พิเชฐ แสงทอง, เฉลิมวรรณ ยกเลื่อน
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ แสงทอง
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้จากงานวิจัย" : 21 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง"เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้จากงานวิจัย" (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนฯ, 2550.
เลขเรียกHC445.Z9E5 ก635 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้ากัต" หลานจอมป่วน / อาจำ
ชื่อผู้แต่งอาจำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า2000, 2546.
เลขเรียกPN6222.T5 อ599,895.913 อ22จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" : อยากรวยต้องรู้ให้แจ่มแจ้ง ไม่มีคำว่า "พลาด" เมื่...
ชื่อผู้แต่งรัตนา วงศ์รัศมีเดือน
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่, 2551.
เลขเรียกHF5657.4 ร376 2549,657 ร114จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เทคโนโลยีการอารักขาพืชในทศวรรษหน้า" : การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ 27-29 ตุลาคม 2542 โรงแรมแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ "เทคโนโลยีการอารักขาพืชในทศวรรษหน้า" (ครั้งที่ 4 : 2542 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2542.
เลขเรียกSB601 ก64 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เราจะกอดคอกันสรรค์สร้างความดี" = Have fun doing something positive! / บรรณาธิการ, ผาณิต บุญมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมม, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรียนรู้เพื่อนบ้าน" ประชาคมอาเซียน / สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรว...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.
เลขเรียกDS521 ร832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่อง (ไม่) ลับ--ฉบับวังหลวง" / รอยใบลาน [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งคมกฤช บัวคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊ค, 2553.
เลขเรียกDS580 .ค42 2553,959.371 ร19ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
87
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง"แกล้งดิน" ทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [computer file] / บริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
88
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง"แก้มลิง"แนวพระราชดำริ [computer file] / บริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั้น จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แด่ผู้หญิงจอมงก" / อีแร้ง
ชื่อผู้แต่งอีแร้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แผ่นดินพระร่วง" แสงทองแรกของชาชาติไทยในอุษาคเนย์ / เอกวุฒ วงศ์มาลัย.
ชื่อผู้แต่งเอกวุฒิ วงศ์มาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554.
เลขเรียกDS577 .อ75 2554,959.3022 อ883ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา