Found: 75,442  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
75,376
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๒๐ ปี บารมีพระปกเกล้า : รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
เลขเรียก923.1593 ห1531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75,377
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๓ ศิลปินเยือนถิ่นโคราช
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2561
เลขเรียก927 ส728 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
75,378
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๕ นายกรัฐมนตรีไทยในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่งบุญทรง สราวุธ. ผู้รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2521
เลขเรียก923.2 บ43ส 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
75,379
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๗ สมเด็จพระสังฆราชสไทย / สมพงษ์ เกรียรติไกรเพชร
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ เกรียรติไกรเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จรัลสนิทวงค์, 2515
เลขเรียก920 ส263ส 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
75,380
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๙ ราชินีไทย / สุรัสวดี พงศ์เปี่ยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี พงศ์เปี่ยมธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา , 2544.
เลขเรียก923.9593 ส47ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
75,381
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๒๐ สตรีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคศตวรรษที่๒๐ / ดวงธิดา ราเมศวร์
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [255?]
เลขเรียก920.72 ด17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
75,382
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๒๑๒ ปีเมืองยะลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), 2544.
เลขเรียก915.93 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
75,383
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๓๑ วันแห่งรักและภักดี : บันทึกความอาลัยของแผ่นดิน พระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Bangkok Post Today, 2559
เลขเรียก923.1593 ส268
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75,384
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๔ ทศวรรษเกื้อการุณย์ 2497 - 2439 / มุชดี เกื้อการุณย์.
ชื่อผู้แต่งมุชดี เกื้อการุณย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการแพทย์วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก904 ม624ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
75,385
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๔ แผ่นดินราชวงศ์จักรี ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.พี.เอ็น. การพิมพ์ จำกัด, 2555
เลขเรียก929.7593 ส733 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
75,386
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๔๐๐ ปี สมเด็จพระนเรศวร / สมชาย พุ่มสอาด,สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร & กมล วิชิตสรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งสมชาย พุ่มสอาด, สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร & กมล วิชิตสรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธบูชาการพิมพ์ , 2527.
เลขเรียก923.1 ร17ส 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
75,387
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๕ ทศวรรษ วัดเขาสุกิม ๒๕๐๗-๒๕๕๗
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอ็ม การพิมพ์, 2557
เลขเรียก922.943 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
75,388
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๕ ธันวามหาราช / อุกฤษ มงคลนาวิน
ชื่อผู้แต่งอุกฤษ มงคลนาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2527
เลขเรียก923.1593 อ778ห 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
75,389
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๕,๐๓๙ มงคลนามชื่อมีโชคฉบับสมบูรณ์ / คมศร คุณะดิลก.
ชื่อผู้แต่งคมศร คุณะดิลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2543.
เลขเรียก929.4 ค151ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75,390
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๕๐ สถานที่สุดหลอนทั่่วทุกมุมโลก = 50 Most haunted places in the world / ดาณุภา ไชยพรธรรม
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2558]
เลขเรียก930.1 ด244ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา