Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ภาพลักษณ์สถานบันเทิงย่านสีลมกรุงเทพมหานครในสายตานักท่องเที่ยว = The Tourists silom s...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก915.9311 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = A study...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก915.930217 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี = Tourism m...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษย์ศาสต์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก910 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการวางแผนกิจกรรมเพื่อนักท่องเที่ยวในตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังห...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก915.930228 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา