Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องPractical Chinese Series 6 [electronic resource] : Business Chinese.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShangwu hanyu = business Chinese / Huang Weizhi
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2002
เลขเรียกPL1117.5.C65 H83 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic business Chinese (BBC) / Meiru Liu.
ชื่อผู้แต่งMeiru, Liu
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press, c2006
เลขเรียก495.1824 M514B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing mao chu ji Han yu kou yu (xia ce) = Business Chinese (Elementary) / Huang Weizhi.
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi.
พิมพลักษณ์Bei Jin : Bei Jin Yu Yan Daxue Chu Ban She, 2007.
เลขเรียก495.1 Hu874J
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Routledge course in business Chinese / Qinghai Chen, with Le Tang and Qiuli Zhao
ชื่อผู้แต่งChen, Qinghai
พิมพลักษณ์London ; New York : Routledge, 2019
เลขเรียกPL1129.E5 C518r 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing mao zhong ji han yu kou tu = Business Chinese conversation / Huang Wei Zhi.
ชื่อผู้แต่งHuang, Wei Zhi.
พิมพลักษณ์Beijing : Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียก495.1 Hu874J
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExtended business chinese / Zhang Li
ชื่อผู้แต่งZhang Li
พิมพลักษณ์China : Peking University Press, 2018
เลขเรียกPL1120.C58 Z63e 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing mao chu ji Han yu kou yu = Business Chinese (Intermediate) / Huang Weizhi bian zhu ; [Huang...
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2001.
เลขเรียกPL1129.E5 H832 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing mao chu ji Han yu kou yu = Business Chinese (Elementary) / Huang Weizhi bian zhu ; [Huang Zh...
ชื่อผู้แต่งHuang, Weizhi
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 1999
เลขเรียกPL1129.E5 H83 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJi chu shi yong shang wu han yu : fan jian dui zhao ban = A practical business Chinese reader : tr...
ชื่อผู้แต่งGuan, Daoxiong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2000.
เลขเรียกPL1129.E5 G83 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง经贸初级汉语口语. 上. Ⅰ = Business Chinese conversation : elementary. I / 黄为之
ชื่อผู้แต่ง黄为之
พิมพลักษณ์北京: 北京语言大学出版社, 2017
เลขเรียกPL1120.C58 H874j 2019,495.1 H874J 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness chinese 2 / Wang, Shuhua.
ชื่อผู้แต่งWang, Shuhua
พิมพลักษณ์Beijing, China : H.E.P, 2012.
เลขเรียก495.1 W246B 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Chinese for beginner : listening / Dong Jin.
ชื่อผู้แต่งDong, Jin.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Languages Teaching and Research Press, 2007.
เลขเรียก495.1824 Do682Bl
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Shang wu kou yu liu li shuo] = Speak business Chinese fluently / [Yutong Xin].
ชื่อผู้แต่งXin, Yutong.
พิมพลักษณ์Bei jing : Sinolingua, 2013.
เลขเรียก495.1824 Xi6S 2013 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFa zhan shang wu han yu. Du xie pian = Developing competence in business Chinese. Rreading & writing...
พิมพลักษณ์Shang hai : Shang hai wai yu jiao yu chu ban she, 2010
เลขเรียกPL 1129.E5 F111 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา