Found: 271  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม อภิธานศัพท์ คำคล้าย ทั้งคำเหมือนและคำตรงข้าม/ ศุภฤกษ์ ตั้งใฝ่คุณธรรม.
ชื่อผู้แต่งศุภฤกษ์ ตั้งใฝ่คุณธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด , 2547.
เลขเรียกอ PE 1591 ศ718พ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมคำเหมือนและคำตรงข้าม / เปรมจิต บีท.
ชื่อผู้แต่งเปรมจิต บีท
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : Dดี, 2551.
เลขเรียกอ PE 1591 ป712ป 2551,423.12 ป57ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฉบับอภิธานศัพท์ ฉบับคำคล้าย ทั้งคำเหมือนและคำตรงข้าม / รวบรวมโดย ศุภฤกษ์ ตั้งใฝ่คุณธรรม แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, [2544]
เลขเรียกPE1591 พ174,423.9591 พ12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำเหมือน-คำตรงข้ามจีน-ไทย / เรียบเรียงโดย ชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์, เฉินลี่หนี.
ชื่อผู้แต่งชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551.
เลขเรียกPL1301 ช36 2551,495.1395911 ช150พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSynonym-Antonym คำเหมือนคำตรงข้าม / ยุวนาฏ คุ้มขาว. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งยุวนาฏ คุ้มขาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2550.
เลขเรียกPE1591 ค167s 2550,428.1 ย442ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำพ้อง / โดย พรทิพย์ แฟงสุด.
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ แฟงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2549.
เลขเรียกPL4183 พ239พ 2549,495.913 พ 166 พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary of synonyms usage = พจนานุกรมการใช้คำเหมือนกัน/ ธง วิทัยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Forepace Publishing House , 1998.
เลขเรียกอ PE 1449 ธ112ด 1998,423.1 ธ112ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำพ้องอังกฤษ-ไทย 20,000 คำ. เล่ม 2 / รวบรวมโดย อ.พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อมตะ, 2539.
เลขเรียกPE1591 ศ337 2539 ล.2,423.9591 ศ337 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการใช้คำเหมือน = Dictionary of synonym usage : student edition / ธง วิทัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์Bangkok : Forepace Publishing House, 2541.
เลขเรียก423.1 ธ112พจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา