Found: 3,620  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลำดับการเขียนอักษรจีน / นพพิชย์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชย์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558.
เลขเรียกPL 1065 น177ล 2558,495.11 น177ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSlang จีนสนุกจัง / Maneeplot (Cui Xuan).
ชื่อผู้แต่งManeeploy (cui xuan).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), 2559.
เลขเรียกPL1121 ม3ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิตข้อสอบภาษาจีน 3 ฉบับสำนวนจีน / นพดล นันทสุขเกษม.
ชื่อผู้แต่งนพดล นันทสุขเกษม.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ปสันน์ บุ๊ค, 2557.
เลขเรียก495.181 น169พ ล.3 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำศัพท์ HSK (ระดับ 1-3) / เรียบเรียงโดย อารีย์ รุ่นพระแสง
ชื่อผู้แต่งอารีย์ รุ่นพระแสง
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : หมื่นอักษร , 2558.
เลขเรียกPL1495 ร54,495.139591 อ227ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,500 คำ ภาษาจีนที่ใช้บ่อย / หวงเหล่าซือ.
ชื่อผู้แต่งหวง, เหล่าซือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2553.
เลขเรียกPL1231 ห353ส 2553,495.181 ห17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 2 (HSK 2) / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย , 2563.
เลขเรียก495.1 น16ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 1 (HSK 1) / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย.
เลขเรียก495.1 น16ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 3 (HSK 3) / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย , 2563.
เลขเรียก495.1 น16ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดจีน 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2551.
เลขเรียก495.1824 ค114 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเชื่อม "er" ในภาษาจีนโบราณในหนังสือ ลุ่นยุหวี่ และการแปลเป็นไทย / อภิวัฒน์ คุ้มภัย = The connecto...
ชื่อผู้แต่งอภิวัฒน์ คุ้มภัย
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 / พรรณาภา สิริมงคลสกุล.
ชื่อผู้แต่งพรรณาภา สิริมงคลสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2564.
เลขเรียก495.182495911 พ177ร 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีน "สบายๆ" Mandarin เล่มที่ 1 : สะกดคำอ่าน ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เรียบเรียง, วัชริน เอกพลาการ, วิเชี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อุษาการพิมพ์, [2548?]
เลขเรียกPL1209 ภ483 ล.1 2548?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนระดับกลาง 1 = Intermediate Chinese 1 : CHI 3101 / สิริกมล สิริสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสิริกมล สิริสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา