Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง201 Vietnamese verbs : compounds and phrases for everyday usage / Nguyen Dinh-Hoa.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Dinh hoa 1924-
พิมพลักษณ์Woodbury, N.Y. : Barrons Educational Series, inc., c1979.
เลขเรียกPL4373 . N43 1979,495.9/22/82421
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 Phuong tien va bien phap tu tu tieng viet / Dinh Trong Lac.
ชื่อผู้แต่งDinh, Trong Lac.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Dou, 2005.
เลขเรียก495.922 Di584N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAm vi hoc va tuyen tinh : suy nghi ve cac dinh de cua am vi hoc duong dai / Cao Xuan Hao.
ชื่อผู้แต่งCao, Xuan Hao.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2004.
เลขเรียก495.922 Ca169A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBai doc tieng Viet Nang cao (Danh cho nguoi nuoc ngoai) / Hwang Gwi Yeon, Trinh Cam Lan, Nguyen Kha...
ชื่อผู้แต่งHwang, Gwi Yeon.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2006.
เลขเรียก495.922 Hw991B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambodian for beginners / by Richard K. Gilbert
ชื่อผู้แต่งGilbert, Richard k.
พิมพลักษณ์Bangkok : Paiboon Poomsan, c2008.
เลขเรียกPL4323 G54 2008,495.932 Gi464C 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo so ngu dung hoc / Do Huu Chau.
ชื่อผู้แต่งDo, Huu Chau
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Su Pham, 2003.
เลขเรียก495.922 Do649C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiscursive practices and linguistic meanings : the Vietnamese system of person reference / Hy V. L...
ชื่อผู้แต่งLuong, Hy V.
พิมพลักษณ์Amsterdam : John Benjamins, 1990.
เลขเรียกPL4373 .L8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDung hoc / George Yule.
ชื่อผู้แต่งGeorge, Yule
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 2002.
เลขเรียก495.922 Ge349D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDung tu Viet cau va soan thao van ban / Nguyen Thi Ly Kha.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Thi Ly Kha.
พิมพลักษณ์TP.Hcm : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng499D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHe thong lien ket van ban tieng Viet / Tran Ngoc Them.
ชื่อผู้แต่งTran, Ngoc Them.
พิมพลักษณ์Ha Tay : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2006.
เลขเรียก495.922 Tr772H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNgon ngu quang cao duoi anh sang cua li thuyet giao tiep / Mai Xuan Huy.
ชื่อผู้แต่งMai, Xuan Huy.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, 2005.
เลขเรียก495.922 Ma217N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNhung linh vuc ung dung cua viet ngu hoc / Nguyen Thien Giap.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Thien Giap.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Ha Noi, 2006.
เลขเรียก495.922 Ng576N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhong cach hoc va dac diem tu tu tieng viet / Cu Dinh Tu.
ชื่อผู้แต่งCu, Dinh Tu
พิมพลักษณ์Ha Tay : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Cu891P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet 1 : tap mot / Dang Thi Lanh.
ชื่อผู้แต่งDang, Thi Lanh.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2008.
เลขเรียก495.922 Da182T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet 2 : tap mot / Nguyen Minh Thuyet...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ti562T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา