Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambodian for beginners / by Richard K. Gilbert
ชื่อผู้แต่งGilbert, Richard k.
พิมพลักษณ์Bangkok : Paiboon Poomsan, c2008.
เลขเรียกPL4323 G54 2008,495.932 Gi464C 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องContinuing vietnamese / Bình Như Ngô
ชื่อผู้แต่งNgô, Như Bình.
พิมพลักษณ์Tokyo : Tuttle Publishing, 2015.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องElementary Vietnamese / Binh Nhu Ngo (Ngô Nhua̛ Bình)
ชื่อผู้แต่งNgô, Nhua̛ bình.
เลขเรียก495.922 N46E 2018
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHành trình văn hoá : journey through Vietnamese culture : a second-year language course / Tri C....
ชื่อผู้แต่งTran, Tri chan 1959- Author.
เลขเรียกPL4373 .T73 2014
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead Vietnamese : a graded course in written Vietnamese / Nguyen-Dinh-Hoa.
ชื่อผู้แต่งNgugen, Dinh-hoa.
พิมพลักษณ์Rutland : Tuttle, 1966.
เลขเรียกPL4373 N4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng Viet cho ngu`oi nuoc ngoai = Learning modern spoken Vietnammese [sic] / Bi Phung chu bin ; nh...
พิมพลักษณ์Ha Noi : University of Hanoi, 1993.
เลขเรียกPL4373 T562 1993
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet cho nguoi nuoc ngoai : Vietnamese for foreigners / Nguyen Anh Que.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Anh que.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Giao Duc, 1994.
เลขเรียกPL4373 .N35 1994
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet cho nguoi nuoc ngoai : Vietnamese for foreigners / Nguyen Anh Que.
ชื่อผู้แต่งNguyen Anh Que.
พิมพลักษณ์Vitnam: Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 1996.
เลขเรียกPL4373 .N35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet cho nguoi nuoc ngoai = Vietnamese for foreigners / Nguyen Anh Que.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Que Anh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa-Thong Tin Ha Noi, 2005.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet cho nguoi nuoc ngoai = Vietnamese for foreigners / Nguyen Anh Que.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Que Anh.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Van Hoa-Thong Tin Ha Noi, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng576T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTieng viet nang cao : Danh cho nguoi nuoc ngoai.
พิมพลักษณ์Vietnam: Nha xuat ban dai hoc quoc gia ha noi, 2004.
เลขเรียกPL4373 .T52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVietnamese : beginner's course / Nguyen Thi Thanh Binh.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Thi Thanh Binh.
พิมพลักษณ์Surrey : Curzon Press, c2001.
เลขเรียกPL4373 N48,495.922 N576V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVietnamese for beginners / Jake Catlett
ชื่อผู้แต่งCatlett, Jake
พิมพลักษณ์Thailand : Paiboon Publishing, 2006
เลขเรียก495.922 C365V 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVietnamese for beginners / Jake Catlett and Huong Nguyen.
ชื่อผู้แต่งCatlett, Jake
พิมพลักษณ์Bangkok : Paiboon Publishing, 2008.
เลขเรียก495.922 C365v
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา