Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA comparative West Bahnaric dictionary / Pascale Jacq & Paul Sidwell.
ชื่อผู้แต่งJacq, Pascale.
พิมพลักษณ์M่unchen : LINCOM Europa, 2000.
เลขเรียกPL4313 J19c 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องContext, meaning, and power in Southeast Asia / Mark Hobart and Robert H. Taylor, editors.
พิมพลักษณ์Ithaca, N.Y. : Southeast Asia Program, Cornell University, 1986.
เลขเรียกP35.5.A785 C66 1986,412 C761
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDan luan ngon ngu hoc / Nguyen Thien Giap, Doan Thien Thuat, Nguyen Minh Thuyet.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Giap Thien.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ng499D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEthnic minorities in Vietnam / Dang Nghiem Van, Chu Thai Son, Luu Hung.
ชื่อผู้แต่งDang, Nghiem van.
พิมพลักษณ์Hanoi, The GIOI, 1993.
เลขเรียกGN635.V5 D35 1993
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEthnicity and Multilingualism : The Case of Ethnic Tai in The Vietnamese State / Yukti Mukdawijitra.
ชื่อผู้แต่งYukti mukdawijitra.
พิมพลักษณ์Madison, WI : University of Wisconsin, 2007.
เลขเรียกP35.T35 Y85 2007
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLy thuyet trat tu tu trong cu phap / Ly toan thang.
ชื่อผู้แต่งLy toan thang.
พิมพลักษณ์Vietnam: Nha xuat ban dai hoc quoc gia ha noi, 2004.
เลขเรียกPL4371 .L85 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNgon ngu hoc tri nhan / Tran Van Co.
ชื่อผู้แต่งTran, Van Co.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, 2006.
เลขเรียก495.922 Tr772N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNgu nghia hoc / Le Quang Thiem.
ชื่อผู้แต่งLe, Quang Thiem.
พิมพลักษณ์Da Nong : NXB giao duc, 2008.
เลขเรียก495.922 Le433N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNhap mon ngon ngu hoc / Mai Ngoc Chu.
ชื่อผู้แต่งMai, Ngoc Chu.
พิมพลักษณ์Da Nang : NXB Giao Duc, 2007.
เลขเรียก495.922 Ma217N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องNhững vấn đề vǎn học và ngôn ngữ học :30 nǎm thông tin các khoa học ngữ vǎn /Lê Sơn, chủ biên.
ชื่อผู้แต่งLê, Xuân vĩnh.
พิมพลักษณ์Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien tieng Viet / Khoa Hoc...[et al.]
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Tu Dien Bach Khoa, 2007.
เลขเรียกRef 495.922 Tu883T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTu dien tu va y tieng Viet / Ho Dac Quang.
ชื่อผู้แต่งHo, Dac Quang.
พิมพลักษณ์Tai Xhong In Dai Hoc Guoc Gia TP : Nha Xuat Ban Tu Dien Bach Khoa, 2005.
เลขเรียกRef 495.922 Ho678T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWashington and Vietnam : an examination of the moral and political issues / by Dorcthy Dunbar Brom...
ชื่อผู้แต่งBromley, Dorothy Dunbar.
พิมพลักษณ์New York : Oceana Publications, 1966.
เลขเรียกJX1428.V5 B72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา