Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKitchen god / Kim Xiong ; translated by Clarissa Yu Shen.
ชื่อผู้แต่งXiong, Kim 1975-
พิมพลักษณ์Palo Alto, CA : Better Chinese, c2008.
เลขเรียก895.135 Xi6K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKuafu zhui ri = Kua Fu races with the sun / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu ...
ชื่อผู้แต่งWang, Yangguang.
พิมพลักษณ์Beijing : Hai tun chu ban she, 2005.
เลขเรียกPZ10.841.W364 K83 2005,398.20951 Ku95 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLu Xun xiao shuo xuan = Selected stories of Lu Xun / Lu Xun zhu ; Yang Xianyi, Dai Naidie yi.
ชื่อผู้แต่งLu, Xun 1881-1936.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wai wen chu ban she, 2000 (2003 printing).
เลขเรียกPL2754.S5 A613 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPangu kai tian = Pan Gu created heaven and earth / gai bian Wu Wei ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu L...
พิมพลักษณ์Beijing : Hai tun chu ban she, 2005.
เลขเรียกPZ10.841 P365 2005,398.20951 Pa191 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องPaper hourse/ Kim Xiong.
พิมพลักษณ์Beijing china : Better chiese LLc , 2008.
เลขเรียก813.54 Xi6P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShennong bian yao = Shen nong's miracle herbs / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui...
ชื่อผู้แต่งWang, Yangguang.
พิมพลักษณ์Beijing : Hai tun chu ban she, 2005.
เลขเรียกPZ10.841 W38 2005,398.20951 Wa246S 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi yong shang wu han yu = Practical Chinese for business = Shiyong shangwu hanyu / Huang Weizhi z...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2008.
เลขเรียกPL1129.E5 S55 2008,495.1824 P895
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe Dragon tribe./ Kim xiong.
พิมพลักษณ์Beijing china : Better China LLC, 2008.
เลขเรียก813.54 Xi6D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe tricky cat = 詭計多端的貓.
พิมพลักษณ์Puchong : Kokaho Publisher SDN BHD, 2002.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWo de di yi ben zhong wen ci hui shu = My first Chinese word-book / Linda Gan zhu.
ชื่อผู้แต่งGan, Linda.
พิมพลักษณ์Beijing, China : Foreign Languages Press ; San Francisco,CA : Long River Press, 2009.
เลขเรียกPL1455 G36 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo gu dai yu yan gu shi / Liu Delian bian.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2001.
เลขเรียกPZ10.842 Z46 2001,398.2051 Zh63 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo jing dian gu shi = Chinese classical stories / zhu bian Xiong Liang ; fan yi Fan Xiaoxing...
พิมพลักษณ์Beijing : Hai tun chu ban she, 2009.
เลขเรียกPZ10.831 C45 2009,398.20951 Li693Z 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา