Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAll birds paying homage to the phoenix = Bai niao chao feng / retold by Duan Lixin ; illustrated byL...
ชื่อผู้แต่งDuan, Lixin.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn'an / Yin Jianling zhu.
ชื่อผู้แต่งYin, Jianling 1971- Author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao bao shui qian shi fen zhong. [Hong] / Li Dan, Li Rong bian ; Li Haiyi hui.
ชื่อผู้แต่งLi, Dan.
พิมพลักษณ์Xinjiang : Xin jiang ren min chu ban she, 2006.
เลขเรียกPZ10.831 L523 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCatching the red boy.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., 2007.
เลขเรียกPZ8.1 C38 2007,895.134 C357 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang''e ben yue = Chang''e flying to the moon / gai bian Wang Zhiwei ; fan yi Liu Yonghou ; hui t...
ชื่อผู้แต่งWang, Zhiwei.
พิมพลักษณ์Beijing : Hai tun chu ban she, 2005.
เลขเรียกPZ10.841 W35 2005,398.20951 Wa246C 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang'e flying to the moon = Chang'e ben yue / retold by Duan Lixin ; illustrated by Sang Yanbo.
ชื่อผู้แต่งDuan, Lixin.
พิมพลักษณ์[Beijing] : China intercontinental press, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese dragons / R.A. Montgomery ; series editor Marcos Benevides ; adapted by Mark Firth
ชื่อผู้แต่งMontgomery r.a
พิมพลักษณ์Singapore : McGraw-Hill, c2013
เลขเรียกPZ7 MON 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDa Yu zhi shui = Yu the great conquered the flood / gai bian Ye Feng ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu...
ชื่อผู้แต่งYe, Feng.
พิมพลักษณ์Beijing : Hai tun chu ban she, 2005.
เลขเรียกPZ10.841 Y4 2005,398.20951 Ye52D 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFan dou dang an = Overturn dossier / Zhou Hongbin, Xiaoqian.
ชื่อผู้แต่งZhou, Hongbin.
พิมพลักษณ์Kunming : Yun nan jiao yu chu ban she, 2004.
เลขเรียกPN6790.C42 Z639 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGen niao / Cao Wenxuan zhu.
ชื่อผู้แต่งCao, Wenxuan Author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHong sha deng / Cao Wenxuan zhu.
ชื่อผู้แต่งCao, Wenxuan 1954- Author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHouyi she ri = Houyi shoots down the suns / gai bian Wang Zhiwei ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Yan...
ชื่อผู้แต่งWang, Zhiwei.
พิมพลักษณ์Beijing : Hai tun chu ban she, 2005.
เลขเรียกPZ10.841 W39 2005,398.20951 Ho844 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIt's bedtime for Xiaolong = [Xiao long yao shui jiao] / by Laurette Zhang.
ชื่อผู้แต่งZhang, Laurette.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2012.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJian wu / Xiao Mao wen ; Xiang Xiaolu tu.
ชื่อผู้แต่งXiao, Mao Author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJingwei tian hai = Jingwei filling up the sea / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui...
ชื่อผู้แต่งWang, Yangguang.
พิมพลักษณ์Beijing : Hai tun chu ban she, 2005.
เลขเรียกPZ10.841 W36 2005,398.20951 Wa246J 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา