Found: 588  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Hong se jing dian" de wen xue jia zhi = Hongse jingdian de wenxue jiazhi / Haogang Yan.
ชื่อผู้แต่งYan, Haogang.
พิมพลักษณ์Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
เลขเรียก895.13 Y21H 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Xiao xiao shuo xuan kan" shi wu nian huo jiang zuo pin jing xuan, 1985-2000 / Yang Xiaomin ; Guo Xi...
พิมพลักษณ์Wuhan Shi : Chang jiang wen yi chu ban she, 2001
เลขเรียกPL 2653 X6 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0Earthquake / by Milly Lee ; Pictures by Yangsook choi.
ชื่อผู้แต่งLee, Milly.
พิมพลักษณ์New York : Frances Foster, c2001.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 : the year China discovered America / Gavin Menzies
ชื่อผู้แต่งMenzies, Gavin
พิมพลักษณ์New York, NY : Perennial, 2004
เลขเรียกG322 M46 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1981 Zhong pian xiao shuo xuan 1 = 1981 จง เพียน เสี่ยว ซัว สว่าน 1 / Tan Tan...[et. al.]
พิมพลักษณ์Beijing : Ren men wen xua chubanshe, 1982.
เลขเรียกPL2653 Y523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2001 nian Zhongguo xiao shuo pai hang bang / Zhongguo xiao shuo xue hui bian
พิมพลักษณ์Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2002
เลขเรียกPL 2653 T974 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 มือปราบพญายม ตอน ฝ่าความตาย / อุนสุยอัน ; แปลโดย น. นพรัตน์.
ชื่อผู้แต่งอุนสุยอัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์กรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกF อ831ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง650 / [ผู้แต่ง, เฉียงหนิง ; ผู้แปล, น.นพรัตน์].
ชื่อผู้แต่งเฉียน, หนิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 เทพอสูรมังกรฟ้า / กิมย้ง เรื่อง ; Tony Wong ภาพ ; นิภา ผู้พัฒน์ แปล
ชื่อผู้แต่งกิมย้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุรพัฒน์ คอมิคส์ พับลิเคชั่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Chi lai de hou zhi min : zai lun jie yan yi lai Taiwan xiao shuo] = Belated postcoloniality : post...
ชื่อผู้แต่งLiou, Liang-ya.
พิมพลักษณ์[Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin], 2014.
เลขเรียก895.13 Li763C 2014 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Gu dian xiao shuo de ren wu xing xiang] / zuo zhe Zhang Huoqing.
ชื่อผู้แต่งZhang, Huoqing.
พิมพลักษณ์[Taibei Shi : Li ren shu ju] ; Taipel, Taiwan : Exchange Publication National Central Library, 2005.
เลขเรียก808.8027 Zh63G 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Qing dai gui lei feng ci xiao shuo san bu qu : "Zhan gui zhuan", "Tang Zhong Kui ping gui zhuan", ...
ชื่อผู้แต่งChen, Yingshi.
พิมพลักษณ์[Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si] ; Taipel, Taiwan : Exchange Publication National Central Library, 2005.
เลขเรียก895.13009 Ch518Q 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA brief history of Chinese fiction / by Lu Hsun ; [translated by Yang Hsien-Yi and Gladys Yang]
ชื่อผู้แต่งLu, Hsun 1881-1936.
พิมพลักษณ์Peking : Foreign Languages Press, 1982, c1959.
เลขเรียก895.13 Lu926B 1982 19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA brief history of Chinese fiction / Hsum Lu.
ชื่อผู้แต่งLu, Hsum
พิมพลักษณ์Paking : Foreign Languages Press, 1976.
เลขเรียก808.8351 L926b3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Brief history of Chinese fiction / Hsun Lu.
ชื่อผู้แต่งLu, Hsun.
พิมพลักษณ์Peking : Foreign Languages Press, 1976.
เลขเรียกPL2415 .L8 1976,895.13009 L926B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา