Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศ...
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ ตันติเวชกุล
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ : หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน = Writing for public relations : Basic...
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ ตันติเวชกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : 21 เซ็นจูรี่, ม.ป.ป.
เลขเรียกHM263 น195ก,659.2 น195ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ : หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน = Writing for Public Relations : Basic ...
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ ตันติเวชกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : 21 เซ็นจูรี่, 25-
เลขเรียก659.2 น454ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน = Writing for Public Relations : Basic Pr...
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ ตันติเวชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก659.2 น195ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติต่อธุรกิจเพื่อสังคม คุณค่าตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อคราสินค้าดอยคำ / วรร...
ชื่อผู้แต่งวรรณกมล จันทร์หาจักษ์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา