Title The Irrawaddy.
Imprint Chiang Mai :
Current Frequency Monthly.
 

 

ALL Library Has

# 1
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาห้องสมุด MU
รายการในห้องสมุด LIIC (Serials collection) : v.11, no.4-10 (2003) ; v.12, no.1-11 (2004) ; v.13, no.1-12 (2005) ; v.14, no.1-12 (2006) ; v.15, no.1-12 (2007) ; v.16, no.1-12 (2008) ; v.17, no.1-5 (2009)//
Link Show MARC holdings

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา