book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003" : รายงานการวิจัยเรื่อง / แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ
ผู้แต่งแสวง บุญเฉลิมวิภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2551
รูปเล่ม595 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง
หัวเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ -- วิจัย []
 คอร์รัปชัน -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา