book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Criterea of Good Behavior of Plato Philosophy and Theravada Buddhist Philosophy / ธราพงษ์ ดวงคำ
ผู้แต่งธราพงษ์ ดวงคำ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
รูปเล่ม(ฉ), 75 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่องความดี -- ปรัชญา []
 ปรัชญาของเพลโต
 พุทธปรัชญาเถรวาท


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา