book cover
Type Book
ชื่อเรื่องศึกษาวิเคราะห์ปัญจุปาทานขันธ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Panjupatanakhandha in Theravada Buddhist Philosophy / จ่าสิบเอกอนุชิต กิ่งนรา
ผู้แต่งอนุชิต กิ่งนรา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
รูปเล่ม(ซ), 93 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่องปัญจุปาทานขันธ์


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา