book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม ; คณะทำงาน กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2555
รูปเล่ม2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, -- ชีวประวัติ []
 ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระราชกรณียกิจ []
 ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระราชดำรัส []
 ภูมิพลอดุลยเดช, -- ภาพถ่าย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา