book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้ระบบก่อสร้างถอดประกอบ" : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial research and technology capacity development program : IRTC) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) / คณะสาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2558
รูปเล่มค, 92 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องที่อยู่อาศัย
 สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา