book cover
Type Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี = Tourism management at nong khao village kanchanaburi province / กนกพร แสงห้าว...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษย์ศาสต์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
รูปเล่มก-ฉ, 92 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องการท่องเที่ยว -- กาญจนบุรี หมู่บ้านหนองขาว []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา